Nie szkodzić


Marginalizacja roli rodziców i wychowawców

Program Fundacji SPUNK wydaje się absolutyzować niezależność młodzieży w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu życia seksualnego – nawet od woli i wpływu rodziców, nie bacząc na naturalne ograniczenia w dojrzałym i świadomym podejmowaniu decyzji przez nastolatków. Przedstawicielka Fundacji słusznie podkreśla wagę asertywności w podejmowaniu decyzji o współżyciu, w szczególności wobec wzorców płynących z mediów czy presji rówieśniczej. Jednak niepokój budzi – również w kontekście wspomnianych wyżej naturalnych ograniczeń związanych z dojrzałością młodzieży – sugestia płynąca z programu Fundacji SPUNK, iż młodzież powinna być wolna w zakresie swoich decyzji co do aktywności seksualnej również od ograniczeń czy troski ze strony swoich rodziców. O powyższym może świadczyć fragment z wyjaśnień przedstawionych przez przedstawiciela Fundacji SPUNK: „Przez ‘moją decyzję’ rozumiemy samodzielną, niezależną (bez nacisków z zewnątrz) decyzję. Podejmując to zagadnienie zwracamy uwagę na to, w jaki sposób na naszą decyzję może wpływać: chłopak/dziewczyna, grupa rówieśnicza, media albo rodzice.”.