Nie szkodzić


Kwalifikacje edukatorów seksualnych

Analiza realizowanego na terenie Łodzi programu edukacyjnego Fundacji SPUNK (dawniej Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Jaskółka”) pozwoliła na odnalezienie wielu cech wspólnych z międzynarodowym projektem „Młodzież w działaniu". Program szkoleniowy przeznaczony jest dla osób w wieku 18-30 lat, zainteresowanych rozwojem kompetencji i kreowaniem możliwości dla młodych ludzi poprzez metody i praktykę edukacji rówieśniczej, a także sprawdzenie się w roli edukatorów swoich rówieśników. W ramach tego projektu finansowana jest nieformalna grupa edukatorów seksualnych Nawigator - Edukacja Seksualna.

Autorki projektu „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV/AIDS” z Fundacji SPUNK, zastosowały - naszym zdaniem - podobną koncepcję nowoczesnej edukacji rówieśniczej dla niższej grupy wiekowej t.j. uczniów gimnazjum. Oczywiście, w przypadku łódzkiego programu edukatorami nie zostaje młodzież gimnazjalna, czy licealna, ale nie zauważyliśmy zbyt dużych ograniczeń w zakresie naboru chętnych do udziału w programie.

Edukatorem seksualnym można zostać bardzo łatwo, wystarczy tylko odbyć odpłatny kurs organizowany przez Fundację SPUNK.

Nauczyciel, żeby mógł prowadzić zajęcia z dziećmi, musi odbyć kurs pedagogiczny i podlegać nadzorowi (sprawdzane konspekty lekcji) oraz hospitacji, a w przypadku finansowanego przez Radę Miejską programu, do szkoły wpuszczane są osoby posiadające jedynie certyfikat instytucji realizującej zadanie. W przypadku szkoleń zamawianych przez szkołę i prowadzonych przez rozmaite fundację, to dyrektor szkoły decyduje celowości wprowadzaniu dodatkowych zajęć i, w pewnym sensie, potwierdza i odpowiada za kwalifikacje zapraszanych osób.

Warto zapytać:

  1. Jakie kwalifikacje zawodowe mają osoby, które będą rozmawiały z naszymi dziećmi o bardzo delikatnej sferze ludzkiego życia?
  2. Czy po krótkim kursie w Fundacji SPUNK, każda osoba, nawet bez kwalifikacji pedagogicznych może prowadzić zajęcia w szkole?