Nie szkodzić


Wychowanie do życia w rodzinie

Uznajemy potrzebę utrzymania dotychczasowego wychowania prorodzinnego w formie lekcji „Wychowanie do życia w rodzinie” i możliwość wsparcia tego typu wychowania seksualnego o wprowadzenie do szkół, za pełną zgodą rodziców, skutecznych programów uniwersalnej profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży, realizujących między innymi takie cele jak:

  • - wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność,
  • - promowanie postaw abstynencji seksualnej, jako najlepszego sposobu na eliminowanie nieplanowanych ciąż wśród nastolatków i skuteczne zapobieganie
    chorobom przenoszonym drogą płciową, w tym HIV/AIDS,
  • - przekazywanie pełnej wiedzy na temat Metod Rozpoznawania Płodności jako realizacja zaleceń WHO o promowaniu tej metody planowania rodziny,
  • - uwzględnienie etycznego aspektu informacji o sposobach działania, parametrach skuteczności oraz o skutkach ubocznych metod antykoncepcyjnych,
  • - przekazywanie rzetelnych informacji o konsekwencjach zachowań ryzykownych,
  • - wprowadzanie profilaktyki korzystania z substancji psychoaktywnych,
  • - nauka kompetencji w zakresie zachowań asertywnych (ochrona przed wykorzystaniem seksualnym i przemocą),
  • - wzmocnienie czynników chroniących młodzież: dobra komunikacja z rodzicami, współpraca szkoły z rodzicami.

Uzupełnieniem lekcji „Wychowanie do życia w rodzinie” mogą być programy wybierane przez młodzież i rodziców:

Chętnie podejmiemy dyskusję z władzami oświatowymi i Wydziałem Zdrowia naszego miasta, dla znalezienia optymalnej formuły zajęć zgodnej z polityką prozdrowotną i wychowawczą.

Ważne!

Rodzicu, czy wiesz, kto uczy dzieci w ramach zajęć Wychowania do Życia w Rodzinie?

Obejrzyj prezentację