Nie szkodzić


Konflikt interesów

Edukacja zaproponowana przez Fundację SPUNK nie spełnia, naszym zdaniem, podstawowych kryteriów rzetelności. Fundacja traci wiarygodność i obiektywizm ponieważ, jak wynika z naszych ustaleń, jej działania wspierane są m.in. przez firmę Unimil Sp. z o.o. produkującą prezerwatywy. Sytuacja taka rodzi uzasadnione podejrzenie, że działania Fundacji mają charakter komercyjny i marketingowy.

Fundacja SPUNK uzyskuje wsparcie w postaci bezpłatnego wyposażenia w „sztuczne penisy” i prezerwatywy, przy czym w trakcie zajęć uwidaczniane są loga firmowe producentów (por.ww. program TVN UWAGA – 9 min 29 s, 12 min 04 s) – w naszym przekonaniu powyższe okoliczności mogą dodatkowo poddawać w wątpliwość rzetelność, komplementarność i prawdziwość oraz bezstronność przekazu edukacyjnego. Jest oczywiste, iż w interesie ekonomicznym producentów środków antykoncepcyjnych jest pozyskanie grup odbiorców niepełnoletnich.