Odpowiedź władz Miasta Łodzi na protest, w sprawie formy edukacji seksualnej, złożony 12. czerwca br. przez członków Forum

Dnia 2. lipca 2013 roku, ze strony UMŁ, nadeszła odpowiedź na nasz protest przeciwko formie edukacji seksualnej realizowanej przez SPUNK oraz jej finansowaniu z publicznych środków.
Zachęcamy do wnikliwego zapoznania z się treścią pisma sygnowanego przez Wieceprezydenta Miasta Łodzi, Pana Krzysztofa Piątkowskiego, w kontekście złożonego dokumentu na ręce władz miasta.

Czytaj treść złożonego protestu»

Czytaj treść odpowiedzi»Konferencja prasowa w dn. 12 czerwca w Łodzi. w sprawie złożenia zebranych podpisów przez członków Forum pod protestem do Pani Prezydent.

Dziękujemy za przybycie i liczny udział w konferencji prasowej, która odbyła się 12 CZERWCA 2013 roku w Łodzi, w sprawie złożenia zebranych podpisów przez członków Forum pod protestem do Pani Prezydent!
Dziękujemy również mediom za rejestrację wydarzenia oraz zdanie z niego sprawy w prasie i telewizji.

Forum Rodziców i Wychowawców dziękuje Pani Prezydent Łodzi, Hannie Zdanowskiej, za spotkanie z naszą delegacją, osobiste przyjęcie naszego protestu wraz z podpisami i wyrażenie gotowości do wspólnych rozmów.

Treśc protestu »