Nie szkodzić


Potencjalna szkodliwość hormonalnej antykoncepcji

Zakrzepica żylna

Stosowanie preparatów hormonalnych, takich jak środki antykoncepcyjne zawierające hormony żeńskie – estrogeny, jak również kombinację estrogenów i pochodnych progesteronu, zwiększa ryzyko wystąpienia zakrzepicy żylnej [1]. ( więcej)

Zakrzepica może wystąpić w każdym momencie stosowania antykoncepcji, ale ryzyko jest największe w ciągu pierwszego roku, a zwłaszcza podczas trzech pierwszych miesięcy stosowania. W 1998 r. WHO podawała, że u kobiet stosujących antykoncepcję ryzyko wystąpienia zakrzepicy żylnej jest 3–6 razy większe niż u kobiet jej niestosujących. Występowanie dodatkowych czynników ryzyka, a zwłaszcza wrodzonej nadkrzepliwości, zwiększa to ryzyko wielokrotnie. Dodatkowymi czynnikami ryzyka jest wiek , otyłość i palenie papierosów. Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem: http://zakrzepica.mp.pl

Wpływ antykoncepcji hormonalnej na ryzyko udaru mózgu i zawału serca

Badania wskazują, że stosowanie antykoncepcji hormonalnej wiąże się z akceptowalnym, jednakże zwiększonym ryzykiem udaru mózgu oraz zawału serca. Autorzy badań zwracają uwagę na istotnie zwiększone ryzyko powikłań zakrzepowych u kobiet stosujących dwuskładnikowe preparaty hormonalne . Nie zaobserwowano znamiennych różnic związanych z rodzajem jednoskładnikowych preparatów [2].

Antykoncepcja hormonalna a nowotwory

Wpływ antykoncepcji hormonalnej na proces kancerogenezy jest nadal sprawą kontrowersyjną i wciąż prowadzone są badania w tym kierunku. Jednym z najwcześniej i najczęściej badanych zagadnień jest wpływ antykoncepcji hormonalnej na zwiększenie ryzyka rozwoju zmian nowotworowych w obrębie piersi, oraz szyjki macicy. Część badań wykazuje, że stosowanie tych środków zmniejsza ryzyko wystąpienia raka jajnika i błony śluzowej macicy [3].

Nadciśnienie

U niektórych kobiet przyjmujących doustne preparaty antykoncepcyjne obserwowane jest zwiększenie wartości ciśnienia tętniczego Po uwzględnieniu czynników, takich jak masa ciała, aktywność fizyczna, spożycie alkoholu, wykazano, że w grupie kobiet stosujących te preparaty ciśnienie tętnicze było wyższe niż w grupie kobiet nieprzyjmujących. Zależność taką wykazano tylko w przypadku stosowania dwuskładnikowych preparatów [4].


[1] Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej - aktualizacja 2012 (cz. I) Medycyna Praktyczna 2012/10

[2] Lidegaard Ø, Løkkegaard E, Jensen A i wsp. Thrombotic Stroke and Myocardial Infarction with Hormonal Contraception. N Engl J Med 2012; 366: 2257-2266

[3] Cibula D, Gompel A, Mueck AO, La Vecchia C, Hannaford PC, Skouby SO, Zikan M, Dusek L.Hormonal contraception and risk of cancer. Hum Reprod Update. 2010 Nov-Dec;16(6):631-50.

[4] Wilson E.S., Cruickshank J., McMaster M. i wsp. A prospective controlled study of the effect on blood pressure of contraceptive preparations containing different types and dosages of progestogen. Br. J. Obstet. Gynaecol. 1998; 91: 1254–1260.