Nie szkodzić


Łodzianie wybrali...

W głosowaniu na projekty fiansowane z budżetu obywatelskiego łodzianie nie wybrali wniosku L0131 złożonego przez Fundację Spunk, która nie ustępuje w próbach dotarcia do dzieci i młodzieży ze swoją szkodliwą propagandą; realizacja projektu L0131 obejmowała założenie punktu konsultacyjnego dla młodzieży z zakresu edukacji seksualnej, warsztaty dla młodzieży szkolnej, indywidualne porady i konsultacje ze specjalistami, prowadzenie telefonu i maila zaufania.

Chcieli na to aż 370 000 zł!
Wiemy już, że tych pieniędzy, miasto NIE przeznaczy na projekt, gdyż ów, odpadł był w referendum.

Czytaj więcej »A jednak konkurs... ZAREAGUJ!

Ogłaszając następną edycję konkursu na przeprowadzenie zajęć edukacji seksualnej w łódzkich gimnazjach, Władze Miasta lekceważą głosy tysięcy rodziców, wychowawców i opiekunów. Tym bardziej, że krótki termin na złożenie ofert w konkursie oraz na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć może przyczynić się do ograniczenia liczby potencjalnych oferentów, być może do jednego…

W apelu skierowanym do Pani Prezydent Miasta w czerwcu br. podkreślaliśmy m.in. potrzebę rzetelnej dyskusji na temat optymalnej formuły zajęć zgodnej polityką prozdrowotną i wychowawczą, zapewniającej najlepszy rozwój osobowościowy naszych dzieci i podopiecznych. Władze Miasta nie podjęły w tym kierunku żadnych kroków, choć przyznają nieoficjalnie, że rzeczywiście zabrakło takiej dyskusji przed wprowadzeniem do szkół Fundacji SPUNK.

Dlatego tym bardziej musimy podjąć już wszyscy od dzisiaj wszelkie godziwe i prawem dopuszczalne działania, aby uniemożliwić wprowadzanie zajęć w formule proponowanej przez Fundację SPUNK, niosącej poważne ryzyko negatywnego wpływu na rozwój dzieci i młodzieży. Obecnie najważniejsze jest, abyśmy w szkołach, do których uczęszczają nasze dzieci, składali oświadczenia o braku zgody uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Fundację SPUNK.

» ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE »Zagłosuj na dobre projekty fiansowane z budżetu obywatelskiego

Do września nie został rozpisany przez Urząd Miasta Łodzi konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, tym samym Fundacja Nowoczesnej Edukacji Spunk nie ma na razie szans na otrzymanie funduszy z UMŁ na realizację zajęć w ramach projektu „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV/AIDS”. Spunk nie dostał również środków z Funduszu Innowacji Społecznych projektów złożonych przez organizacje pozarządowe na zadania z zakresu aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży.

Niemniej Fundacja Spunk nie ustępuje w próbach dotarcia do dzieci i młodzieży ze swoją szkodliwą propagandą i złożyła wniosek L0131 do budżetu obywatelskiego o pieniądze na realizację tegoż projektu - założenie punktu konsultacyjnego dla młodzieży z zakresu edukacji seksualnej, warsztaty dla młodzieży szkolnej, indywidualne porady i konsultacje ze specjalistami, prowadzenie telefonu i maila zaufania. Chcą na to aż 370 000 zł. Pieniądze te, miasto przeznaczy na projekt, gdy ich wniosek wygra w referendum, w którym głosują mieszkańcy Łodzi.

Dlatego koniecznie zapoznajcie się ze sposobem głosowania na stronach budżetu obywatelskiego Niestety nie można głosować przeciwko wnioskowi Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK. Można jedynie wybrać i zagłosować na 5 innych wniosków z puli zadań ogólnomiejskich. Wygrywają te, które zbiorą największą liczbę głosów (do wyczerpania środków).

Ważne zatem, by zagłosowało jak najwięcej osób na 5 takich samych projektów, co pozwoli osiągnąć dwa ważne cele: zostaną zrealizowane dobre projekty, a projekt Fundacji Spunk, który niesie negatywny wpływ na dzieci, nie zostanie wybrany. To ogromne wyzwanie, ale ważne dla każdego mieszkańca Łodzi. Do głosowania mogą przystępować osoby po 16 roku życia.

W odpowiedzi na licznie napływające do nas zapytania o propozycję projektów, na jakie warto głosować, z przestrzeni wielu dobrych pomysłów, przedstawiamy 5 propozycji

Koniecznie weźcie udział w głosowaniu, niech pieniądze z budżetu państwa przeznaczone dla inicjatyw obywatelskich trafią w dobre ręce!!! Pamiętaj głosowanie trwa do 29 września!

Czytaj więcej i » GŁOSUJ »Odpowiedź władz Miasta Łodzi na protest, w sprawie formy edukacji seksualnej, złożony 12. czerwca br. przez członków Forum

Dnia 2. lipca 2013 roku, ze strony UMŁ, nadeszła odpowiedź na nasz protest przeciwko formie edukacji seksualnej realizowanej przez SPUNK oraz jej finansowaniu z publicznych środków.
Zachęcamy do wnikliwego zapoznania z się treścią pisma sygnowanego przez Wieceprezydenta Miasta Łodzi, Pana Krzysztofa Piątkowskiego, w kontekście złożonego dokumentu na ręce władz miasta.

Czytaj treść złożonego protestu»

Czytaj treść odpowiedzi»"Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje wprowadzenia edukacji seksualnej dla najmłodszych uczniów przedszkoli i szkół podstawowych."

MEN wydało komunikat w odniesieniu do rekomendacji WHO dotyczących standardów edukacji seksualnej. W swoim wyjaśnieniu MEN przedstawiło dwa bardzo ważne stanowiska w powyższej sprawie.
Na pierwszy plan wysuwa się oświadczenie, iż "Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje wprowadzenia edukacji seksualnej dla najmłodszych uczniów przedszkoli i szkół podstawowych. MEN nie przewiduje również zmian w zakresie treści nauczania i organizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie. " (źródło https://www.men.gov.pl (Komunikaty, wyjaśnienia MEN)); dalej w komunikacie, MEN niejako daje gwarantuje, iż "(...)opracowane przez WHO Standardy edukacji seksualnej w Europie nie mogą stanowić i - jak wyraźnie wskazano na str. 7 tego dokumentu - nie stanowią wytycznych do wprowadzenia opisanego modelu edukacji seksualnej. Poszczególne kraje mają bowiem własne wytyczne i regulacje w tym zakresie."(źródło https://www.men.gov.pl (Komunikaty, wyjaśnienia MEN)).
Potwierdzeniem powyższego komunikatu, jest oficjalna odpowiedź ministerstwa na interpelację posła Jacka Tomczaka w rzeczonej sprawie, skierowana do Marszałka Sejmu RP w dn. 2013.06.05 (źródło http://www.fronda.pl/).

Czytaj więcej Fronda.pl»

Czytaj więcej MEN.gov.pl (Komunikaty, wyjaśnienia MEN) »Spotkajmy się na konferencji prasowej w dn. 12 czerwca w Łodzi.

Zapraszamy do licznego udziału w organizowanej konferencji prasowej, która odbędzie się 12 CZERWCA - ŚRODA - O GODZ. 14.30 W SALI WIDOWSKOWEJ STOWARZYSZENIA ROBOTNIKÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH W ŁODZI przy UL. TUWIMA 34, w sprawie złożenia zebranych podpisów przez członków Forum pod protestem do Pani Prezydent.

PRZYJDŹ I SWOJĄ OBECNOŚCIĄ ZAZNACZ POPARCIE DLA PROTESTU PRZECIW EDUKACJI SEKSUALNEJ SPUNKA

Czytaj więcej »Chorwacja bez deprawacyjnego programu seksedukacji

"Sąd Najwyższy w Chorwacji nakazał wycofać ze szkół podstawowych skandaliczny program edukacji seksualnej, oparty na tezach Alfreda Kinsey’a. Decyzja sądu zapadła po zdecydowanej reakcji rodziców, sprzeciwiających się deprawacji dzieci. Już od najmłodszych lat (w trzeciej klasie szkoły podstawowej) miałyby one mieć zajęcia związane z dotykaniem intymnych części ciała. W ramach edukacji miałyby także oglądać filmy pornograficzne." (źródło http://www.pch24.pl/)

Czytaj więcej »Prawica Rzeczypospolitej odpowiada na oświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej

"Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało oświadczenie po ogólnopolskim proteście Prawicy Rzeczypospolitej przeciw wprowadzaniu do polskich szkół ideologii WHO i przeciw zorganizowanej demoralizacji w szkołach. W tekście tym ministerstwo edukacji oświadcza, że „nie brało udziału w tworzeniu” zaleceń WHO. (...) Jeżeli oświadczenie MEN o „niebraniu udziału w tworzeniu” zaleceń WHO nie jest jedynie unikiem, ale formą dezaprobaty dla tych zaleceń – apelujemy: o wyraźne odrzucenie zaleceń WHO..." (źródło http://prawicarzeczypospolitej.org/)

Czytaj więcej »Apel do Premiera o dymisję Pani Minister

"Pani Minister pragnie by polskie dzieci mogły być już od najmłodszych lat legalnie deprawowane w szkołach i przedszkolach przez edukatorów seksualnych opowieściami o związkach homoseksualnych, uczone akceptacji dla różnych, w tym także dewiacyjnych form seksualności, indoktrynowane tzw. prawem do aborcji." (źródło http://www.mamaitata.org.pl/)

Przeciwko kolejnym atakom na rodzinę i na konstytucyjne prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z przyjmowanym światopoglądem, przygotowany został przez Fundację Mamy i Taty, Apel do premiera od odwołanie minister Kozłowskiej-Rajewicz.

Czytaj więcej »UWAGA! Ofensywa „edukacyjna” lesbijek, gejów, biseksualistów i transwestytów

Opublikowany 2013/05/22

Środowisko LGBT (w tym Fundacja SPUNK) wystosowało do Minister Edukacji Krystyny Szumilas „apel o ponowne skierowanie do rzeczoznawców dwóch podręczników do Wychowania do Życia w Rodzinie w celu sprawdzenia aktualności wiedzy na temat LGBT”.

Gorąco popieramy!

Żeby ułatwić luminarzom rewolucji wyzwolenia polskiej ludności od zdrowego rozsądku, proponujemy kilka pozycji piśmiennictwa naukowego:

  • lesbijki częściej uzależniają się od alkoholu, leków i nikotyny niż kobiety o orientacji heteroseksualnej. (więcej)
  • dzieci z tradycyjnych rodzin są szczęśliwsze i zdrowsze niż te wychowane przez pary jednopłciowe (więcej)
  • powszechnie jest znany problem infekcji przenoszonych drogą płciową u homoseksualnych mężczyzn. (więcej) Oczywiście dotyczy on także Polski. (więcej)
  • skłonności do pedofilii częściej występuje u osób o orientacji homoseksualnej. (więcej)

Pozycje te z pewnością wzbogacą dyskusję na temat promowania innych niż tradycyjne ról płciowych i seksualnych i pozwolą na rzeczową dyskusje o współczesnych ustaleniach nauki.

Ponadto, powyższe publikacje można wykorzystać w polecanym przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania (więcej) opracowaniu „Lekcja Równości - materiały dla nauczycieli i nauczycielek. Jak rozmawiać ́ o orientacji seksualnej w szkole i wspierać ́ młodzież”. (więcej)

Proponujemy dodać rozdział „Współczesna nauka na temat zagrożeń związanych z homoseksualizmem” oraz uzupełnić bardzo skąpe piśmiennictwo.

Jak równość, to równość, niech wszyscy mają dostęp do najnowszych badań naukowych!

Chętnie służymy pomocą, możemy szybko dostarczyć kilkadziesiąt cytowań. W piśmiennictwie światowym jest bez liku publikacji dobrze opisujących środowisko LGBT.

Czytaj więcej »Konferencja „Standardy edukacji seksualnej w Europie" - 22.04.2013

Na konferencji poświęconej prezentacji dokumentu „Standardy edukacji seksualnej w Europie", który WHO opracowało z niemieckim Federalnym Biurem ds. Edukacji Zdrowotnej przedstawiono szokujące zalecenia dotyczące edukacji seksualnej dzieci już od wieku przedszkolnego.

Konferencja odbyła się w dniu 22.04 2013 roku w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, a uczestniczyli w niej przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia.

Informacji na temat tej konferencji trudno jest znaleźć na rządowych stronach, prasa zachowuje się powściągliwie (http://www.rp.pl/artykul/1002779.html), a entuzjazm wyraża środowisko LGBT (Lesbijki, Geje, Biseksualiści, Transwestyci).

„Nie bójmy się edukacji seksualnej czterolatków!” czytamy na portalu kobiety-kobietom.com (http://kobiety-kobietom.com/lesbijka/art.php?art=9191)

Należy się zastanowić dlaczego przedstawiciele ministerstw zajmują się propozycją edukacji seksualnej, której efektywność jest w tej chwili kwestionowana. Dane statystyczne z takich krajów, jak Wielka Brytania czy Szwecja, pokazują zdecydowany wzrost, a nie spadek liczby chorób przenoszonych drogą płciową oraz liczby ciąż u nastolatek. Czyżby silna reprezentacja obu ministerstw sugerowała istnienie planów seksualizacji naszych dzieci na skalę w Polsce dotąd niespotykaną?

 

Czytaj cały dokument »

<